شورای راهبردی، سیاست‌گذاری

دکتر سید محمد صادق‌زاده

مدیر عامل سازمان انرژی های نو( سانا)


دکتر مصطفی رجبی مشهدی

معاون راهبری شبکه برق کشور

رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر حسن غفوری‌فرد

رئیس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی


مهندس محمد سالاری

مدیر مخابرات منطقه خراسان‌رضوی


مهندس محمد حسن متولی‌زاده

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان


مهندس علی سعیدی

مدیر عامل شرکت توزیع برق مشهد


دکتر حسین امیری

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی


دکتر رضا جمشیدی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خراسان‌رضوی


مهندس پروانه ندا

رئیس اداره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنعت، معدن و تجارت


مهندس همایون حائری

مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران


مهندس آرش کردی

مدیر عامل شرکت توانیر