مبلغ ثبت نام: ۴۰۰ هزار تومان

امکان ثبت نام ویژه دانشجویی (بدون بسته هدایا) ولی همراه با ارایه گواهی فراهم گردید
تخفیفات در نظر گرفته شده جهت ثبت‌نام

۱- دانشجو (۴۰ درصد)
• تصویر کارت دانشجویی
۲- عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (۴۰ درصد)
• تصویر کارت عضویت در انجمن
۳- دانشجو و عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (۵۰ درصد)
• تصویر کارت دانشجویی
• تصویر کارت عضویت در انجمن

توضیحات
۱- کارگاه‌ها دارای امتیاز تمدید پروانه نظام مهندسی ساختمان می‌باشد.
۲- جهت اسکان مهمانان گرامی دیگر شهرها، تخفیفاتی برای هتل‌های زیر در نظر گرفته شده است:
• هما ۲
• پردیسان
• پارس
• ثامن
• میثاق

شماره حساب ۰۱۰۸۱۶۴۸۲۱۰۰۱
سیبای بانک ملی
به نام انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

کارگاه‌هاارائه‌ها


نام و نام‌خانوادگی کد ملی تحصیلات سمت شماره تماس ایمیل
-
+